Inschrijven voorjaarscompetitie 2021

Beste leden,

Na een bijzondere voorjaars- en najaar competitie doordat corona roet in het eten gooide hopen we dat er in het voorjaar van 2021 weer normaal gespeeld kan worden.

 

 

De Sint is nog in het land, maar als TC zijn we alvast bezig met de voorbereidingen voor de voorjaarscompetitie 2021. Hiervoor kan vanaf nu weer worden ingeschreven. Deelname aan de competitie is voor alle leden mogelijk. Of de competitie ook daadwerkelijk doorgang vindt is afhankelijk van de omstandigheden m.b.t. corona. Hier vind je de speeldata voor 2021.

Nieuwe competitievorm

Naast de bekende vrijdag-, zaterdag- en zondagcompetitie, hebben we komend seizoen een nieuwe competitievorm, namelijk: Zondag Gemengd 17+ (HE-DE-HD-DD-GD)

De 8&9-competitie  is zeer geschikt om beginnende tennissers met het competitiespelen bekend te maken. Er is binnen deze variant een echte beginnerspoule en een poule voor de wat meer gevorderde spelers in die categorie. 

Vrijdagavond
Even was er sprake van dat de vrijdagavondcompetitie voortaan op tijd gespeeld zou worden maar er is toch besloten deze in de oude vorm te spelen. Het kan dus weer ouderwets laat worden op de vrijdagavond.

Inschrijven voor de voorjaarscompetitie
Je kunt je als team opgeven voor de competitie. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om je individueel in te schrijven. De Competitie Commissie (C.C.) gaat dan bekijken of toevoeging aan een bestaand of nieuw te vormen team mogelijk is. Ook kunnen spelers als ze dat willen op een invallerslijst geplaatst worden.

Hieronder tref je een link aan naar het inschrijfformulier dat uiterlijk op 15 december moet zijn ingediend. De captain van een team is verantwoordelijk voor de opgave van alle teamleden. De contributiebijdrage wordt t.z.t. bij de captain afgeschreven van het bij Triaq bekende IBAN-nummer.  

Schrijf je hier in.

Competitiebeleid
Door Triaq zijn vorig jaar uitvoerige ‘spelregels’ vastgesteld die betrekking hebben op de deelname en de samenstelling van de competitieteams. 

Wanneer er sprake is van teveel inschrijvingen zal er een loting plaatsvinden. 

Voor de vrijdagavond geldt dat er bij alle teams is geïnventariseerd naar welk lotingsbeleid de voorkeur uitgaat. Hierover worden deze teams binnenkort geïnformeerd. Wanneer de vrijdagavondloting is vastgesteld, wordt dit opgenomen in het opgestelde competitiebeleid. Het volledige beleidsstuk zal dan op de website te vinden zijn.

Wij kijken uit naar vele inschrijvingen, zodat de banen op Triaq weer gezellig gevuld zijn in het voorjaar!

De Competitie Commissie
Marvin Lambert, Wouter Battem, Arjen van Santen & Katelijne Post

competitie@ltv-triaq.nl

Nieuws Overzicht