Contributie 2018

Contributie
 • Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot 1 november.
 • Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 november per e-mail bij de ledenadministratie plaatsvinden (ledenadm@ltv-triaq.nl).
 • Ieder lid (senior van 18 tot 65 jaar) heeft de verplichting om 2 bardiensten per jaar te draaien. Afkoop van de bardienst is mogelijk; zie website ‘Bardienst/Afkopen bardienst’.

  Contributietabel 2018

   

  Te betalen contributie

  Senioren

  € 181,00

  Studenten 18+

  € 78,00

  Junioren van 10  t/m 17 jaar

  € 109,00

  Junioren van 0 t/m 9 jaar

  € 30,00

  Donateurs / inactieve leden

  € 25,00

  Lid van verdienste

  € 156,00

  Erelid

  ---

   

Lid worden? overzicht