Algemene Ledenvergadering 2019

Op donderdag 7 februari vond de jaarlijkste ledenvergadering plaats. Een mooi moment om stil te staan bij alles wat er het afgelopen jaar heeft plaats gevonden op de club en het nieuwe jaar weer in te luiden.

Zo zijn wij als club erg blij met een nieuwe en enthousiaste jeugdcommissie. Saskia heeft ons meegenomen in alle activiteiten die de jeugd te wachten staat het komende jaar. Ook nam Marc ons mee in de totstandkoming van Triaq Oostzijde en werd hij bedankt voor zijn fantastische inzet! Dick deelde mee dat we het jaar hebben afgesloten met een positief resultaat en dat we zelfs het predicaat gezonde club hebben ontvangen! Ruud vertelde dat we blij zijn met het aantal vrijwilligers en de inzet van deze groep. De vraagt blijft echter nog steeds naar meer vrijwilligers, denk bijvoorbeeld aan een voorzitter/coördinator voor de competitie. Aan het einde van de avond was er een brainstorm-sessie waar elke aanwezige actief aan mee heeft gedaan, zo kwamen er mooie ideeën voorbij over wat er nog beter zou kunnen op de club. Het bestuur gaat hier zeker mee aan de gang. Met een bloemetje namen wij afscheid van Marleen als bestuurslid. Het is onmogelijk om al haar jarenlange verdienste voor de club te beschrijven en daarom wordt zij ook LID VAN VERDIENSTE! We mogen terugkijken op een mooie avond! 

Nieuws overzicht