Bardienst

   

Bardiensten zijn ingeroosterd via www.jiba-afhangbord.nl. Het bardienst schema is te vinden via voorstaande link, mocht het inloggen niet lukken dan zijn de stappen te vinden in volgende instructie inloggen bardienst schema

 

 

Binnen Triaq hebben wij ervoor gekozen om de bar met de leden draaiende te houden. Ieder lid van Triaq (vanaf 18 jaar) is verplicht om 2 bardiensten te draaien tijdens het verenigingsjaar. Vrijwilligers (bestuur/leden van commissies) draaien hierbij 1 bardienst.

 

Bardienst afkopen
Wanneer jij je bardienst wilt afkopen kun je een verzoek mailen naar bc-inval@ltv-triaq.nl. Kosten per dienst zijn Euro 35,-. Deze kosten betaal je direct aan de invaller van de invalpool. Na het verzoek stuurt de coordinator jou een mail waarin staat wie jouw dienst overneemt en het rekeningnummer waarop jij het geld kunt overmaken. Het streven is dat je vooraf betaalt, anders uiterlijk 48 uur na de overgenomen bardienst. Voor de organisatie is het prettig wanneer je bijtijds je verzoek mailt.

 

Ook komend seizoen is Triaq afhankelijk van de inzet van vrijwilligers om een gezonde en solide bedrijfsvoering van het tennispark te realiseren. Dit geldt zeker voor het openstellen van het clubhuis en de organisatie van en rondom de bar. Wij hebben er voor gekozen om de organisatie uit te besteden aan betaalde vrijwilligers zodat er een betrouwbare structuur staat, het runnen van de bardiensten willen we daarentegen door onze eigen leden laten doen. Enerzijds om de drankjes en hapjes betaalbaar te houden, anderzijds vanwege het behoud van het karakter van Triaq als ‘dorpsclub’, een gezellige vereniging voor en door leden.

 

Boete regeling voor niet opdagen tijdens bardienst

Wij willen als Triaq voorkomen dat we verrast worden, dat leden die een bardienst draaien niet op komen dagen. De gevolgen voor de vereniging zijn groot, want leden worden gedupeerd omdat ze niets kunnen bestellen en het heeft impact op de bar-omzet en dit is een aanzienlijk onderdeel van onze begroting. Wanneer een lid niet op komt dagen, dan zullen we een boete van 50 euro per bardienst opleggen. Wij hopen en vertrouwen erop dat leden hun verantwoordelijkheid zullen nemen en het niet zover laten komen.

 

Het achterlaten van de bar

We willen je erop attenderen dat het correct achterlaten van de bar na een dienst van essentieel belang is. Dat geldt voor de volgende dienst, het beperken van schoonmaakkosten, ongedierte en voor het goede nabuurschap (intern) met de BSO. De BSO levert in ruil een belangrijke bijdrage in schoonmaak en exploitatie. Meer informatie over wat er van je verwacht wordt omtrent bardiensten vind je op onze site terug en op het bord achter de bar.

 

Wat als er geen bardienst is

Mocht je op de club aanwezig zijn en er is geen bardienst en deze zou er wel moeten zijn meldt dit dan bij bc-inval@ltv-triaq.nl.

 

Nieuwe leden

Mocht je net lid geworden zijn van Triaq, en heb je vragen over het draaien van bardiensten, dan kun je altijd contact opnemen met de barcommissie: bc@ltv-triaq.nl

 

We hebben jou en elkaar nodig!

Elkaar aanspreken en helpen mag. En als je er toch bent; maak het gezellig, doe een kaarsje aan, zet een muziekje op en verplaats je in de leden die vandaag even genieten van jouw bijdrage aan het verenigingsleven! Triaq staat hierbij open voor suggesties, verbeteringen en ideeën om de organisatie en het runnen van de bar professioneler, rendabeler en leuker te maken.  

 

Wil je meer informatie over de invallerspool of je daarvoor aanmelden, mail dan naar: bc@ltv-triaq.nl.

 

Namens het Bestuur Triaq

De barcommissie

 

Downloads: