LTV-Triaq Contributie 2018

 Algemeen

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot 1 november.
 • Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 november per e-mail bij de ledenadministratie plaatsvinden (ledenadm@ltv-triaq.nl).
 • Ieder lid (senior van 18 tot 65 jaar) heeft de verplichting om 2 bardiensten per jaar te draaien. Afkoop van de bardienst is mogelijk; zie website ‘Bardienst/Afkopen bardienst’.

   

  Contributietabel 2018

   

  Te betalen contributie

  Senioren

  € 181,00

  Studenten 18+

  € 78,00

  Junioren van 10  t/m 17 jaar

  € 109,00

  Junioren van 0 t/m 9 jaar

  € 30,00

  Donateurs / inactieve leden

  € 25,00

  Lid van verdienste

  € 156,00

  Erelid

  ---

   

 • Het lid van verdienste krijgt € 25,00 korting op de contributie voor een seniorlid; het erelid betaalt geen contributie.

 • Bedragen gelden bij een lidmaatschap dat wordt aangegaan vóór 1-7-2018. Na 1 juli worden de bedragen gehalveerd (exclusief bondsbijdrage á € 16,74). Lidmaatschap loopt dan tot einde verenigingsjaar.

 • Om voor het Studententarief 18+ in aanmerking te komen moet het lid een email sturen naar ledenadm@ltv-triaq.nl  met vermelding van de opleiding die wordt genoten. Dit moet ieder jaar opnieuw gebeuren zolang de opleiding wordt gevolgd.                                                 J

 • Je kunt als Student 18+ worden aangemerkt als je de leeftijd hebt van 18 tot maximaal 28 jaar en een voltijdstudie volgt. 

 • De contributie voor junioren is inclusief de kosten voor:

    • De deelname aan de Voorjaars- en Najaarscompetitie;

    • De clubkampioenschappen

    • Jeugdevenementen

 • Junioren t/m 12 jaar hebben een trainingsverplichting bij Triaq (dit is t/m het verenigingsjaar waarin de 12 jarige leeftijd wordt bereikt). NB Voor training moet apart worden ingeschreven bij UTO.

 • Junioren van 13 t/m 17 jaar moeten minimaal 2 jaar les hebben gehad, anders geldt voor hen nog een trainingsverplichting.

 • Bij 3 of meer leden van 1 gezin kan de incasso van de contributie gespreid plaatsvinden (op 1-3/1-6/1-9). Dit is slechts mogelijk van één en dezelfde bankrekening.

 • Nieuwe senior-leden komen in aanmerking voor het actietarief van € 99,00.                        

 • Voor nieuwe jeugdleden geldt dat zij in het 1e jaar een korting krijgen van 40% op de voor hen geldende contributie.