Jeugdbeleidsplan

 Beleidsplan Jeugd Tennisvereniging Triaq 2019-2022

 Aanleiding

Waarom een jeugdbeleidsplan: 

Een gezonde vereniging schenkt voldoende aandacht aan haar jeugdleden.  Een goed jeugdbeleid zorgt voor continuïteit en binding met de vereniging. Het is belangrijk om een beleidsplan te hebben zodat wij als vereniging een leidraad hebben voor de jeugdcommissie, de trainers, het bestuur en betrokkenen, om het aanwezige tennistalent optimaal te ontwikkelen.  De jeugdleden behoren de kans te krijgen bij het beoefenen van de tennissport om positief te worden gestimuleerd en te worden uitgedaagd om het beste in zichzelf naar boven te halen. 

Ieder jeugdlid moet zich thuis kunnen voelen in de vereniging. De activiteiten zowel bestaande als nieuwe activiteiten kunnen getoetst worden aan de hand van dit jeugdbeleidsplan. Het jeugdbeleidsplan wordt in onderling overleg tussen bestuur en trainers besproken en goedgekeurd voor een periode van 3 jaar. Het is ons gezamenlijke belang om te werken aan een gezonde basis voor onze vereniging. Met dit jeugdbeleidsplan laat de vereniging zien dat het een interessante vereniging is voor jeugdleden.

 

Doelstelling:

 

Wat is de doelstelling van de vereniging:

De gezondheid van Triaq bestaat vooral uit familietennis. Dit moeten we koesteren en vasthouden. Over de jaren heen is dit steeds gelukt. Opa Oma Vader Moeder en kinderen zijn lid.

 

Wat is het doel met betrekking tot de jeugd:

Veel blije kinderen op de tennisbaan die plezier hebben om met elkaar, vrienden, familie en onbekende tegenstanders te tennissen en zichzelf uitdagen om steeds iets beter te worden.

 

Hoe gaan wij deze doelen bereiken:

- Sportieve en leuke activiteiten door het  jaar heen aan de jeugdleden aan te bieden op ieders eigen niveau (denk aan competitie, clubtoernooien, zoals ouder- kind toernooi, clubkampioenschappen, oliebollentoernooi en  jeugdkamp)

- Organiseren van activiteiten ten behoeve van werving nieuwe jeugdleden

- Betere en tijdige communicatie richting bestaande en nieuwe jeugdleden en hun ouders

- Een grotere participatie van ouders en de oudste jeugdleden

- Actief zoeken naar nieuwe sponsoren voor de jeugd  samen met de sponsorcommissie                                                                                                

- Professionalisering van het jeugdbestuur 

- Jeugdleden trainen mimimaal 1 keer per week

- Op pijl houden van ons jeugdbestand

 

Sportieve en leuke activiteiten door het  jaar heen aanbieden voor de jeugdleden:

Wij willen het gehele jaar activiteiten organiseren zodat de kinderen naast trainen ook om leren gaan met wedstrijden spelen. Door meer toernooien te spelen gaat uiteindelijk het niveau omhoog. Denk hierbij aan de volgende activiteiten:

- Ouder/ kind toernooi

- Competitie voorjaar

- Competitie najaar

- Clubkampioenschappen

- Kamp

- Oliebollentoernooi

 

Ook is er de intentie om extra toernooien te organiseren. Wanneer dit het geval is zullen de jeugdleden en/of hun ouders hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. De wens is om in de toekomst hier meer activiteiten aan toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan een open jeugdtoernooi, uitje met kinderen etc. Voor nu is het belangrijk om bovenstaande activiteiten goed te hebben staan voordat hier extra activiteiten aan toegevoegd gaan worden.

 

Hoe zorgen wij dat er zoveel mogelijk jeugdleden meedoen aan de activiteiten:

Als jeugdlid doe je automatisch mee met de clubkampioenschappen en competitie. Het jeugdlid hoeft zich hier niet voor in te schrijven. Kan het jeugdlid niet meedoen aan bovenstaande dan meldt het jeugdlid zich af via het e-mailadres van de jeugd (triaqjeugd@gmail.com). Dit doen wij, omdat wij het als vereniging  belangrijk vinden dat ieder jeugdlid meedoet aan deze activiteiten. Bij blessure of ziekte verwachten wij dat het jeugdlid zelf vervanging regelt.

Voor de overige toernooien wordt er een uitnodiging verstuurd per mail of via de groepsapps. Via een link kan het jeugdlid dan opgegeven worden.

 

Organiseren van activiteiten ten behoeve van werving nieuwe jeugdleden:

Op dit moment zit ons jeugdleden aantal rond de 90. Wij streven er naar om als vereniging  110 jeugdleden te hebben en te behouden.  Om dit te realiseren worden er een aantal activiteiten georganiseerd om de kinderen kennis te laten maken met tennis. Denk hierbij aan: open dag met clinic, invitatietoernooi in vakantie, gratis reclame in het gemeente boekje, de jeugdsite, flyeren op school en het bieden van 1 a 2 gratis proeflessen.

 

Betere en tijdige communicatie richting bestaande en nieuwe jeugdleden en hun ouders:

Een goede communicatie draagt bij aan het kunnen binden en behouden van jeugdleden.  De jeugdleden en ouders moeten op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen de vereniging. Ook is het belangrijk dat ze weten waar ze hun vragen kunnen stellen.

                                                                                                                                                                                                

 Inmiddels is er gestart met een jeugd update en whatsappgroepen per kleur. De jeugd update komt meerdere keren per jaar uit. In deze update zal er zoveel mogelijk informatie geven worden over wat  er op dat moment belangrijk is voor de jeugdleden en ouders om te weten. Door middel van de whatsappgroepen kunnen we snel informatie delen met de ouders. In deze appgroep geeft de commissie informatie over verschillende zaken. Zijn hier vragen over dan kunnen die gesteld worden via een persoonlijk bericht naar één van de commissieleden of via de mail (triaqjeugd@gmail.com). Er komt een jaarkalender aan het begin van elk seizoen, zodat het duidelijk is welke activiteiten er het gehele jaar door zijn en wanneer.  Op onze website is er een apart deel voor de jeugd. Hierop kan ook alle informatie worden gevonden wat betrekking heeft op de jeugd.

 

Een grotere participatie van ouders en de oudste jeugdleden:     

Wij willen ouders  meer laten ondersteunen bij onze jeugdactiviteiten zodat meer ouders zelfstandig de kinderen kunnen ondersteunen.  Er wordt 1 keer per jaar een meeting georganiseerd voor de ouders om uitleg te geven over wat er van hun verwacht wordt en over de regels met betrekking tot de competitie . Ook wordt er elk jaar aan het einde van het seizoen een meeting georganiseerd om te bekijken of er dingen anders kunnen binnen de jeugd. Wij vinden het als vereniging erg belangrijk dat onze oudere jeugdleden helpen bij de activiteiten voor de jongere jeugdleden. Een maatschappelijke stage is een mogelijkheid maar kan uiteraard ook zonder deze stage.

 

Actief zoeken naar nieuwe sponsoren voor de jeugd  samen met de sponsorcommissie:

Een goede sponsorcommissie is van grote waarde voor onze vereniging.  Wij hebben momenteel een sponsorcommissie die ook voor de jeugd de sponsors gaat benaderen. De bedoeling is dat ieder jeugdlid minimaal een gesponsord Triaq T-shirt krijgt met de intentie dat deze gedragen worden met de competitie en met de clubkampioenschappen. Ook vragen wij sponsoring om materiaal voor de jeugd aan te schaffen (denk aan kleine tennisnetten) en voor onze jeugdtoernooien. Nu ons park mooi en verzorgd is hebben wij veel toekomstperspectief, dit is aantrekkelijk voor eventuele sponsoren in de toekomst.

 

Professionalisering van het jeugdbestuur:

Om de jeugd op verschillende gebieden zo goed mogelijk te faciliteren is het van belang dat er een jeugdbestuur is. Om alle taken goed te kunnen verdelen is het wenselijk om 6 tot 8 commissieleden te hebben. Welke taken behoren er bij de jeugdcommissie?

- Organiseren en begeleiden activiteiten voor de jeugdeden

- Onderhouden van contact met jeugdleden en hun ouders

- Het in overleg met de trainers competitieteams samenstellen ( rood, oranje, groen en geel)

- Coördineren van competities samen met ouders

- Opstellen van jaar- en activiteitenkalender

- Het uitvoerden van het beleidsplan  

                                                                                                                                                                              

Jeugdleden trainen mimimaal 1 keer per week:

Wij willen graag dat een jeugdlid minimaal 1 keer per week tennistraining krijgt. Bij voorkeur 2 keer per week om zo het aanwezige talent optimaal te ontwikkelen. Elk seizoen wordt er samen met de trainers van UTO bekeken de tweede training voor een goedkoper tarief aangeboden kan worden om een eventuele tweede training aantrekkelijk te maken. Ieder jeugdlid kan hier gebruik van maken. Ervaring leert dat door meer te trainen het niveau omhoog gaat. Vanaf 6 Jaar is het wenselijk om 2 keer per week te trainen.

 

Wat vragen wij van de trainers van UTO:

- Trainen van de jeugd

- Kinderen enthousiast maken voor de activiteiten

- Indelen van de competitie in overleg met de jeugdcommissie

- Uitdragen van het beleid van Traiq

- Meedenken over het technische beleid

- Samen met de jeugdcommissie verantwoordelijk zijn voor een goede communicatie richting jeugdleden en ouders.

 

Competitie:

Wij gaan er vanuit dat elk jeugdlid competitie speelt en daarom doen jeugdleden automatisch mee aan de competitie. Wenst het jeugdlid niet mee te doen? Dan kan het jeugdlid afgemeld worden via e-mail (triaqjeugd@gmail.com). Bij blessure of ziekte is het de bedoeling dat er zelf voor vervanging wordt gezorgd. In eerste instantie gaat dit niet via de jeugdcommissie, trainer of oudercoördinator maar uiteraard kan in overleg worden gekeken naar een oplossing. De trainer deelt samen met de jeugdcommissie de teams in. De teams worden zoveel mogelijk op sterkte ingedeeld, maar gezien wij een kleine club zijn kan het voorkomen dat dit niet altijd mogelijk is. Dit kan betekenen dat er niveau- of leeftijdsverschil  in een team zit.  Het is uiteraard mogelijk om de voorkeur op te geven wanneer je bij een vriendje of vriendinnetje in een team wilt, wij kunnen alleen geen garantie bieden dat dit daadwerkelijk lukt. Tenslotte gaan wij er vanuit dat iedereen elkaar met respect behandeld zowel op als buiten de baan.

 

Onderhoud beleidsplan:

Het beleidsplan is bedoeld om richting te geven aan de jeugdactiviteiten in de komende jaren. Het wordt jaarlijks bijgesteld op basis van ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

TENNISSEN BIJ TRIAQ IS SUPER VET. HET DOEL IS DAN OOK: HET BESTE UIT JEZELF HALEN MET EEN GLIMLACH EN HET HEBBEN VAN DOLLE PRET !