Lid worden?

Wat leuk dat je interesse hebt in onze club en je je aan wilt melden als lid !

Wij verwelkomen je graag bij de club en om de aanmelding te vergemakkelijken vindt je onder dit tekstblok het inschrijfformulier.
Nu gaat het direct inschrijven wellicht wat snel, daarom op deze pagina nog wat meer informatie.

Contributie

Contributie 2020


Op 6 februari jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van LTV-Triaq plaatsgevonden.

Zoals gebruikelijk wordt tijdens deze vergadering de contributie voor het lopende verenigingsjaar vastgesteld. Zie de hieronder vermelde contributietabel 2020.

De automatische incasso van de contributie 2020 zal rond 1 maart plaatsvinden.  

Speciale regelingen:

Bestaat je gezin uit drie of meer leden bij LTV-Triaq dan kun je de contributie in termijnen laten incasseren (op 1-3/1-6/1-9). Let wel van één en dezelfde rekening! Wil je hiervoor in aanmerking komen graag vóór 23 februari 2020 een e-mail naar ledenadm@ltv-triaq.nl  met  vermelding van je bankrekeningnummer. Kwam je vorig jaar ook al voor gespreide betaling in aanmerking dan loopt dat in 2020 automatisch door. Is er een wijziging in het aantal gezinsleden opgetreden, dan moet dat wel vóór 23 februari 2020 worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Studenten 18+ kunnen in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief. Dit geldt als je de leeftijd hebt van 18 tot maximaal 28 jaar en een voltijdstudie volgt. Wil je voor het studententarief in aanmerking komen, stuur dan vóór 23 februari 2020 een e-mail naar ledenadm@ltv-triaq.nl met vermelding van de opleiding die je volgt. Stuur je geen bericht dan wordt je automatisch als senior-lid aangemerkt en betaal je de hogere contributie!


Contributietabel 2020

 

Te betalen contributie

Senioren

€ 189,00

Studenten 18+

€ 112,00

Junioren van 14 t/m 17 jaar 

€ 112,00

Junioren van 9 t/m 13 jaar

€ 77,00

Junioren van 0 t/m 8 jaar

€ 41,00

Donateurs / inactieve leden

€ 25,00

Lid van verdienste

€ 164,00

Erelid

--

 • Bedragen gelden bij een lidmaatschap dat wordt aangegaan vóór 1-7-2020. Na 1 juli worden de bedragen gehalveerd (exclusief bondsbijdrage á € 17,78). Lidmaatschap loopt dan tot einde verenigingsjaar.

 • De contributie voor junioren is inclusief de kosten voor:

    • De deelname aan de Voorjaars- en Najaarscompetitie;

    • De clubkampioenschappen

    • Jeugdevenementen

 • Junioren t/m 12 jaar hebben een trainingsverplichting bij Triaq (dit is t/m het verenigingsjaar waarin de 12 jarige leeftijd wordt bereikt). NB Voor training moet apart worden ingeschreven bij UTO.

 • Junioren van 13 t/m 17 jaar moeten minimaal 2 jaar les hebben gehad, anders geldt voor hen nog een trainingsverplichting. 

 • Nieuwe senior-leden komen in aanmerking voor het actietarief van € 99,00.                        Voor nieuwe jeugdleden geldt dat zij in het 1e jaar een korting krijgen van 40% op de voor hen geldende contributie (dit geldt niet bij een onderbreking van het lidmaatschap korter dan 2 jaar).

Voor de vaststelling van de leeftijd wordt uitgegaan van het volledige verenigingsjaarjaar waarin een lid een bepaalde leeftijd bereikt. Het verenigingsjaar loopt van 1-11-2019 tot 1-11-2020. Wordt je in die periode bijvoorbeeld 18 jaar, het maakt niet uit op welk moment, dan wordt je vanaf 1-11-2019 al als 18 jarige aangemerkt.